Number of the records: 1  

Effective grading

  1. Walvoord, Barbara E. Fassler, 1941-

    Effective grading : a tool for learning and assessment in college / Barbara E. Walvoord, Virginia Johnson Anderson. -- 2nd ed. -- San Francisco : Jossey-Bass, 2010. -- xii, 255 s. -- (The Jossey-Bass higher and adult education series). -- ISBN : 978-0-470-50215-0 (brož.).
    I. Anderson, Virginia Johnson, 1939-


    vysoké školy * americké školství * terciální vzdělávání * vysokoškolské vyučování * hodnocení studia * školní hodnocení * školní testování * vysoké školy * vysokoškolské studium

Number of the records: 1