Number of the records: 1  

20 lat archeologii w Masłomęczu

  1. 20 lat

    20 lat archeologii w Masłomęczu / pod redakcją Jorgena Ilkjaera i Andrzeja Kokowskiego. II, Goście. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. -- 214 s. : il., nákresy, mapy. -- ISBN : 83-227-1114-X (brož.).
    I. Ilkjaer, Jorgen II. Kokowski, Andrzej, 1953-


    archeologie * archeologické nálezy * archeologické lokality * archeologické výzkumy * Polsko * sborníky

Number of the records: 1