Number of the records: 1  

Il Punto di vista delľ Osservatore romano sulla crisi dei Sudeti

  1. Helan, Pavel, 1972-

    Il Punto di vista delľ Osservatore romano sulla crisi dei Sudeti / Pavel Helan.
    In: Sborník. -- Vyd. 1.. -- 429 s.. -- 978-80-903509-7-7 (brož.). -- Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. -- Acta Universitatis Reginaehradecensis. Facultas paedagogica, Humanistica. -- s. 375-398.

    1935-1938 * dějiny Evropy * vztahy církev-politika * československo-německé vztahy * politika * Československo * Vatikán * Sudety (Česko) * články ze sborníku
Number of the records: 1