Number of the records: 1  

Hranice geometrie

  1. Belohradská, Ľuba, 1936-

    Hranice geometrie : geometrické a konštruktívne tendencie v slovenskom výtvarnom umení od roku 1960 po súčasnosť = Borders of geometry : geometric and constructive tendencies in Slovak art from 1960 to the present / Ľuba Belohradská, Eva Trojanová. -- 1. vyd. -- Bratislava : Petum, 2009. -- 429 s. : barevné ilustrace ; 29 cm. -- Životopisné údaje umělců. -- Obsahuje bibliografii. -- Souběžný anglický text. -- ISBN : 978-80-970160-1-2 (váz.).
    I. Trojanová, Eva


    20.-21. století * 1960-2009 * slovenské výtvarné umění - 20.-21. stol. * výtvarní umělci - Slovensko - 20.-21. stol * obrazové publikace

Number of the records: 1