Number of the records: 1  

Humanizace ve výchově a vzdělávání

  1. Humanizace ve výchově a vzdělávání : východiska, možnosti a meze : sborník příspěvků z konference. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. 229 s. Available on Internet: <http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102133231_1.pdf> ISBN 978-80-7435-068-9.

Number of the records: 1