Number of the records: 1  

Výsledky hodnotenia študijného predmetu "Aplikovaná chémia prostredia" študentami bakalárského študijného programu Environmentalistika a Ekológia

  1. FESZTEROVÁ, Melánia. Výsledky hodnotenia študijného predmetu "Aplikovaná chémia prostredia" študentami bakalárského študijného programu Environmentalistika a Ekológia. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Vyd. 1. 600 s. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 573-582 : 7 grafů.
Number of the records: 1