Number of the records: 1  

Zborník príspevkov z 3. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

  1. Zborník príspevkov z 3. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. 1. vyd. Bratislava : Oto Németh, 2005. 348 s. ISBN 80-88949-84-X.

Number of the records: 1