Number of the records: 1  

Porovnanie architektonických štýlov pre webové služby REST a WS-*

  1. SELČAN, Vladimír. Porovnanie architektonických štýlov pre webové služby REST a WS-*. In Objekty 2009. Vyd. 1. xiv, 328 s. ISBN 978-80-7435-009-2 (brož. : neprodejné) Objekty 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 196-210 : il.
Number of the records: 1