Number of the records: 1  

Působení jezuitů ve východních Čechách v moderní době

  1. HYLMAR, František. Působení jezuitů ve východních Čechách v moderní době. In Jezuité ve východních Čechách. Vyd. 1. 70 s. ISBN 978-80-87363-00-3 (brož.). Hradec Králové : Typo Studio, 2009, s. 59-58.
Number of the records: 1