Number of the records: 1  

K problému axiologických základov sociálnej práce

  1. SEDOVÁ, Tatiana. K problému axiologických základov sociálnej práce. In Etika sociální práce. Vyd. 1. 488 s. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 196-202.
Number of the records: 1