Number of the records: 1  

Význam cestovního ruchu v komunitní práci v kontextu stávajících společenských zněn

  1. TROUSIL, Michal. Význam cestovního ruchu v komunitní práci v kontextu stávajících společenských zněn. In Etika sociální práce. Vyd. 1. 488 s. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 316-321.
Number of the records: 1