Number of the records: 1  

Sociálna práca s prijímateľmi dávky a príspevkov v hmotnej núdzi predstavuje možné riziká

  1. HALUŠKOVÁ, Eva - OLÁH, Michal. Sociálna práca s prijímateľmi dávky a príspevkov v hmotnej núdzi predstavuje možné riziká. In Rizika sociální práce. Vyd. 1. 566 s. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 80-85.
Number of the records: 1