Number of the records: 1  

Identita sociálnej práce v súčasnej spoločnosti

  1. LACA, Slavomír. Identita sociálnej práce v súčasnej spoločnosti. In Rizika sociální práce. Vyd. 1. 566 s. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 126-132.
Number of the records: 1