Number of the records: 1  

E-learning a vzdělávání seniorů

  1. BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. E-learning a vzdělávání seniorů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Vyd. 1. 295 s. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 77-83.
Number of the records: 1