Number of the records: 1  

Sociální a kulturní podmínky vývoje Českých měst na přelomu 19.a 20. století a specifika Hradce Králové

  1. MUSIL, Jiří. Sociální a kulturní podmínky vývoje Českých měst na přelomu 19.a 20. století a specifika Hradce Králové. In Královéhradecko 535 s. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010, s. 221-235.
Number of the records: 1