Number of the records: 1  

Acta Comeniana

  1. Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského. XX/2 (1961). Praha : Pedagogický ústav J. A. Komenského, 1961. S. 149-272, 28 s.

Number of the records: 1