Number of the records: 1  

Informační a komunikační technologie

  1. CHMELÍŘ, Václav. Informační a komunikační technologie : pro střední odborné vzdělávání žáků se sluchovým postižením : pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2011. 104 s. ISBN 978-80-7373-050-5.