Number of the records: 1  

Občanství jako východisko pro sociální fungování

  1. LAŠEK, Jan - LOUDOVÁ, Irena - VONDROUŠOVÁ, Jindra. Občanství jako východisko pro sociální fungování. In Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Vyd. 1. 682 s. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s. 271-278 : 8 tab.
Number of the records: 1