Number of the records: 1  

Správná léčba zvýšených hladin lipidů ve vztahu k ateroskleróze, diabetu mellitu a obezitě

  1. ŠINDELKA, Gustav. Správná léčba zvýšených hladin lipidů ve vztahu k ateroskleróze, diabetu mellitu a obezitě. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 1. vyd. 358 s. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001, s. 55.
Number of the records: 1