Number of the records: 1  

Aktivita jako projekt

  1. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 170 s. Studie ; sv. 94. ISBN 978-80-7419-152-7.

Number of the records: 1