Number of the records: 1  

Percepce krajiny a genius loci v moderním pojetí turismu 21. století

  1. ŠTYRSKÝ, Jiří. Percepce krajiny a genius loci v moderním pojetí turismu 21. století. In Sborník studijních materiálů ke kurzu Interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem. Vyd. 1. 92 s. ISBN 978-80-7435-355-0 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 16-26.
Number of the records: 1