Number of the records: 1  

Analytický pohľad na základné súvislosti a stratégie regionálneho rozvoja zaostalých oblastí v Slovenskej republike

  1. KOTULIČ, Rastislav - MARCHEVSKÁ, Martina. Analytický pohľad na základné súvislosti a stratégie regionálneho rozvoja zaostalých oblastí v Slovenskej republike. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 469 s. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.), s. 41-47.
Number of the records: 1