Number of the records: 1  

Vliv zadluženosti domácností na vývoj cestovního ruchu

  1. LEVIČKOVÁ, Věra. Vliv zadluženosti domácností na vývoj cestovního ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 469 s. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.), s. 143-149.
Number of the records: 1