Number of the records: 1  

Charakteristiky rodinného prostředí pubescentů a adolescentů přicházejících do diagnostického ústavu

  1. VÍRAVOVÁ, Jiřina. Charakteristiky rodinného prostředí pubescentů a adolescentů přicházejících do diagnostického ústavu. In Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 724 s. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.), s. 413-425.
Number of the records: 1