Number of the records: 1  

Socioterapeutické reflexie realizácie relaxačno-symbolickej terapie v sociálnej práci a možnosti jej eklektických prienikov

  1. BALOGOVÁ, Beáta. Socioterapeutické reflexie realizácie relaxačno-symbolickej terapie v sociálnej práci a možnosti jej eklektických prienikov. In Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Vyd. 1. 724 s. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s. 433-447.
Number of the records: 1