Number of the records: 1  

Intenzita změn právních úprav v oblasti účetnictví a její vliv na praxi

  1. KABOURKOVÁ, Kristina. Intenzita změn právních úprav v oblasti účetnictví a její vliv na praxi. In Hradecké ekonomické dny Hradecké ekonomické dny 2015. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 445 stran. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 360-369.
Number of the records: 1