Number of the records: 1  

Sociální a pastorační péče o současnou rodinu

  1. CHADIMA, Martin. Sociální a pastorační péče o současnou rodinu. In Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Vyd. 1. 724 s. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s. 620-630.
Number of the records: 1