Number of the records: 1  

Strukturální nezaměstnanost v České republice

  1. VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Strukturální nezaměstnanost v České republice. In Hradecké ekonomické dny Hradecké ekonomické dny 2015. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 407 stran. ISBN 978-80-7435-548-6, s. 343-349.
Number of the records: 1