Number of the records: 1  

Sestra jako sociální opora hospitalizovaných dětí

  1. PEČENKOVÁ, Jaroslava - MACHALOVÁ, Iva. Sestra jako sociální opora hospitalizovaných dětí. In MAREŠ, Jiří Sociální opora u dětí a dospívajících. 2. vyd. 151 s. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4, s. 98-109.