Number of the records: 1  

Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine

  1. GÁBOROVÁ, Gréta. Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine. In Sociální práce v nejisté době. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 465 stran. ISBN 978-80-7435-647-6, s. 73-78.
Number of the records: 1