Number of the records: 1  

Komunitné centrum a služby pre rodinu a jednotlivca

  1. JAMBOROVÁ, Renáta. Komunitné centrum a služby pre rodinu a jednotlivca. In Sociální práce v nejisté době. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 465 stran. ISBN 978-80-7435-647-6, s. 79-85.
Number of the records: 1