Number of the records: 1  

Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine?

  1. SMUTEK, Martin. Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine? In Sociální práce v nejisté době. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 465 stran. ISBN 978-80-7435-647-6, s. 124-128.
Number of the records: 1