Number of the records: 1  

Tři experimenty inspirované miskoncepcemi SŠ studentů v elektřině a magnetismu

  1. KOUDELKOVÁ, Věra - DVOŘÁK, Leoš. Tři experimenty inspirované miskoncepcemi SŠ studentů v elektřině a magnetismu. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 1. vydání. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 335 stran. ISBN 978-80-7435-372-7, s. 137-142.