Number of the records: 1  

I am Bond. Science Bond

  1. BUJAK, Beata et al. I am Bond. Science Bond. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 1. vydání. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 335 stran. ISBN 978-80-7435-372-7, s. 223-239.