Number of the records: 1  

Factors affecting individual and business performance

  1. KOVAĽOVÁ, Marcela. Factors affecting individual and business performance. In Hradecké ekonomické dny Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 457 s. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9, tištěný sborník, s. 400-406, s. 406-412 (online zdroj.
Number of the records: 1