Number of the records: 1  

Cvičebnice k semináři Vybrané kompetence z mateřského jazyka pro učitele

  1. PASTYŘÍK, Svatopluk. Cvičebnice k semináři Vybrané kompetence z mateřského jazyka pro učitele : pro vnitřní potřebu studentů PdF UHK. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. 88 stran. ISBN 978-80-7435-671-1.

Number of the records: 1