Number of the records: 1  

O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry

  1. MESÁROVÁ, Eva. O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry. In Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014. Vydanie prvé 207 s. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 163-170.