Number of the records: 1  

Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa-tlmočníka

  1. CHOVANCOVÁ, Katarína - REICHWALDEROVÁ, Eva. Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa-tlmočníka. In Preklad a tlmočenie 11. Vydanie prvé. Banská Bystrica : Belianum, 2014 135 s. ISBN 978-80-557-0796-9, s. 88-94.
Number of the records: 1