Number of the records: 1  

Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie

  1. HORVÁTH, Miloš. Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie. In Bačuvčík, Radim Tradiční a nové v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011 218 s. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.), s. 39-47.
Number of the records: 1