Number of the records: 1  

Rodové porovnanie noetickej dimenzie učiteľov etickej výchovy

  1. PODMANICKÝ, Ivan - SZELIGA, Peter. Rodové porovnanie noetickej dimenzie učiteľov etickej výchovy. In Mládež a hodnoty 2010. 1. vydání. Olomouc : Hanex, 2010 231 s. ISBN 978-80-7409-035-6, s. 120-130.
Number of the records: 1