Number of the records: 1  

Hodnotová orientace středoškolské mládeže v USA

  1. ULRICHOVÁ, Monika. Hodnotová orientace středoškolské mládeže v USA : zkušenosti z výuky v New Yorku. In Mládež a hodnoty 2010. 1. vydání. Olomouc : Hanex, 2010 231 s. ISBN 978-80-7409-035-6, s. 213-221.
Number of the records: 1