Number of the records: 1  

Spolupráce při otevírání dveří na trh práce

  1. DERAAS, Bendik Balstad. Spolupráce při otevírání dveří na trh práce : uplatnění studentů se specifickými potřebami na trhu práce. In The transition of physically handicapped graduates to the labour market 186 s. Praha : Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1, s. 126-131.

Number of the records: 1