Number of the records: 1  

Financial literacy and the elearning course

  1. SVOBODOVÁ, Libuše. Financial literacy and the elearning course. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 134 s. ISBN 978-80-7435-481-6, s. 115-120.
Number of the records: 1