Number of the records: 1  

Úvod do problematiky duševního vlastnictví

  1. ŠTEMBERKOVÁ, Růžena et al. Úvod do problematiky duševního vlastnictví. České Budějovice : Jihočeská univerzity v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií, 2018. 81 stran. ISBN 978-80-7394-710-1.