Number of the records: 1  

2D a 3D geometrie

  1. KUPČÁKOVÁ, Marie. 2D a 3D geometrie : geometrické karty pro ZŠ 2 a nižší gymnázia. 1. vydání. Hradec Králové : Marie Kupčáková, 2019. 24 stran. ISBN 978-80-907214-6-3.

Number of the records: 1