Number of the records: 1  

Geofyzikálne metódy v archeológii

  1. TIRPÁK, Ján. Geofyzikálne metódy v archeológii : metódy nedeštruktívneho prieskumu. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Katedra archeológie, Filozofická fakulta UKF, 2010. 1 CD-ROM (102 stran). ISBN 978-80-89315-19-2.

Number of the records: 1