Number of the records: 1  

Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole

  1. ŘEHÁK, Bohuslav. Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole : příspěvek k didaktice biologie. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 271 s. Na pomoc učiteli.

Number of the records: 1