Number of the records: 1  

Mineralogie, petrografie a geologie pro I. ročník gymnasií a III. ročník SVVŠ

  1. PAUK, František. Mineralogie, petrografie a geologie pro I. ročník gymnasií a III. ročník SVVŠ. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 337 s. Učebnice pro střední všeobecně vzdělávací školy. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u3381.pdf>

Number of the records: 1