Number of the records: 1  

3. novinárska publicistika

  1. KADNÁR, Emil. 3. novinárska publicistika : beletristické novinárske žánre. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 199 s.

Number of the records: 1