Number of the records: 1  

The Cambridge English Course

  1. SWAN, Michael. The Cambridge English Course. 1, Student's Book. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 160 s. Jazykové učebnice pro veřejnost. ISBN 80-04-55034-7.

Number of the records: 1